ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena FagertunStatusuppdatering

Men som vanligt är jag ensam. Jag har ingen som ringer och om någon ringer svarar jag inte. Jag klickar mig runt till morgonkaffet. Jag är mitt fiktiva andra jag. Ergo alter ego. Jag är min namne på nätet.

Blyerts är arkivbeständigt på ett liknande sätt som internet är.

Jag skriver meningen som en statusuppdatering, väntar på att någon ska gilla. Rädd för en dum kommentar. Jag skriver samma mening med penna på mitt papper. Jag raderar båda. Borde kanske dröjt ett tag.

Helena Fagertun |

Naturen, synteten och det gråtande trädet – en gummitext | Jonas Gren

En historia bland de glömda | Helena Fagertun

Tillbaka till kartan