ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena Fagertun

Om Flickor Med Systrar Och Hur Dessa Bäst Behandlas

Om du är en flicka med en syster och om systern är invasiv:

kommer din Kirurg att avlägsna den, företrädesvis med systerbevarande kirurgi. Kirurgen kommer att plocka ut systerdelar och titta på dem under mikroskop för att utröna vilken typ av syster det är fråga om. Kirurgen kommer att titta på dig genom mikroskop för att försöka utröna vilka slags flicklekar ni ägnat er åt. Som med alla flickor och flicklekar finns det en skala med både siffror och bokstäver som flickor/lekar/systrar delas in efter.

Nästan alla flickor med en syster kommer att genomgå någon form av kirurgi. Det är en fråga om att både vilja ha systern och äta den. Eftersom de allra flesta systrar är gulliga på utsidan men oändligt äckliga på insidan, försöker Kirurgen avlägsna innehållet utan att förstöra det yttre.

Du kommer att få skriva på papper om avlägsnandet samt bevarandet av systern för framtida flickforskning. Dina utplockade systerrester kommer att förvaras i ett laboratorium medan du går hem med fantomsmärtor efter systern.

Det finns teorier om varför vissa flickor får så många systrar; en handlar om att det är något märkligt med immunförsvaret. Exakt vad vet man inte.

Efter kirurgin (oavsett om den är radikal eller systerbevarande) kommer du att ha plasttuber insydda i kroppen, varur systerrester kan rinna för att undvika samlingar/sammanslutningar med flickdjur innanför din hud som kan skapa svåra infektioner. Trots detta händer det att infektioner uppstår; din Kirurg kan då vara tvungen att lägga nya snitt och plocka ut kvarvarande systrar/sälar/sniglar/sovmöss/sommarflicksländor som kan vara bidragande till infektionen. Finns inga uppenbara tecken på dolda djur, kan det räcka med att Kirurgen suger ut den infekterade systervätskan med en nål.

Enligt teve är kärlek detta: att steka fisk i smör. Såhär och såhär och såhär, säger rösten från teven.

Din första syster håller inte med, du håller inte med,

din andra syster (den gulliga) håller inte med.

Kärlek, säger din andra syster (den gulliga),

är att – ihärdigt –

vara en oönskad säl.

Aylin Bloch Boynukısa | Det medicinska språket