ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena Fagertun
Rosemary’s Babies. In love with the unnatural

Vidare till Tumblr

Lisa Ehlin | Materialet är andras associationer, ryckta ur sina sammanhang, som jag ryckt ur igen och gjort till mitt, och som kommer fortsätta ryckas ur, men alltid finna ny kontext.


Tillbaka till kartan