ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena Fagertun
+R+P+R+D+K+T+N+R+
I HOMONCULUS EX HYSTEROS


Mark Efrik Hammarberg och Sara Tuss Efrik | Ägg, säd, månljus och Stephen King (befruktningen ägde rum då TV 4 visade The Shining).