ETT LYSANDE NAMN

REDAKTIONEN Helena Fagertun och Viktor Johansson

KONTAKT red@ettlysandenamn.se

ANSVARIG UTGIVARE Helena Fagertun
+R+P+R+D+K+T+N+R+
II DIE MUTTER (ANIMAL LOVE)

1. I din famn håller du din avkomma, detta stycke kött och natur är produkten och konsekvensen av din biologi.

2. Naturen är den struktur som hädanefter är dig given.

3. Den så kallade skördade frukten av ditt eget kött utgör således narrativet till ditt liv och din kommande biografi.

4. Detta barn utgör ditt material.

5. Du är helt och hållet i händerna på ditt eget kött.

6. Som mor krävs det av dig att förhäva dig mot den natur som är dig given. Du är tvungen att civilisera detta kött, dressera det, smeka det mothårs. Detta kött som du håller i famnen, detta kött som livnär sig på din kropp, detta ska du tämja och fostra. Detta lilla djur ska du lära att gå, att tacka och ljuga.

7. Som mor är du alltid dömd att längta efter tiden som existerade innan barnets utsprängande.

8. Som mor är du också alltid dömd att särskilt längta till det ögonblick då barnet slet sig ur din kropp. Till just det ögonblick då du blev dess animaliska funktion. Ni är till för varandra.

9. Som mor vet du ännu inte om detta stycke natur är en välsignelse eller förbannelse eller kanske både ock. Från och med nu är detta stycke natur ditt studieobjekt, din begränsning, din lycka och skräck.

10. Det finns ingen återvändo.

Sara Tuss Efrik | Logistik och vansinne.